การละหมาดตะรอเวี๊ยฮ์คืออะไร.. จำนวนร็อกอัตเท่าไหร่..ทำอย่างไร..

การละหมาดตะรอเวี๊ยฮ์คืออะไร.. จำนวนร็อกอัตเท่าไหร่..ทำอย่างไร..