“ตัวบ่งชี้ของการปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์” | อ.ดาวูด รอมาน

“ตัวบ่งชี้ของการปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์”

โดย อ.ดาวูด รอมาน

เอกสารประกอบการบรรยาย : https://tinyurl.com/y3gkjf2d