มุสลิมจะเรียนวิชาไสยศาสตร์ เพื่อรักษาคนถูกมนต์ดำได้หรือไม่

มุสลิมจะเรียนวิชาไสยศาสตร์ เพื่อรักษาคนถูกมนต์ดำได้หรือไม่