คุตบะห์ วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565 | เราจะต้อนรับรอมฎอนอย่างไร ? | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565 | เราจะต้อนรับรอมฎอนอย่างไร ? | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน
ณ มัสยิดดาริสสลาม สวนหลวง กทม.