คุตบะห์ วันศุกร์ 28 มกราคม 2565 | ซาอุดีอาระเบีย ดินแดนแห่งเตาฮีด | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 28 มกราคม 2565 | ซาอุดีอาระเบีย ดินแดนแห่งเตาฮีด | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน