คุตบะห์ วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564 | “บารอกัต” | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564
“บารอกัต”
อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน