คุตบะห์ วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | “การยืนหยัดในอิสลาม” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

“การยืนหยัดในอิสลาม”

อ.มุบาร็อก แดงโกเมน