คุตบะห์ วันศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 “ความพึงพอใจในสิ่งที่มี” | อ.มู่ญาฮิด พุ่มประดิษฐ์

คุตบะห์ วันศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 “ความพึงพอใจในสิ่งที่มี” | อ.มู่ญาฮิด พุ่มประดิษฐ์