คุตบะห์ วันศุกร์ 18 ธันวาคม 2563 ” ผู้ศรัทธาต้องมีจิตและกายที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
“ผู้ศรัทธาต้องมีจิตและกายที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์”
อ.มุบาร็อก แดงโกเมน