คุตบะห์ วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2563 “ธรรมชาติของมนุษย์” โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2563
“ธรรมชาติของมนุษย์”
โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน