คุตบะห์ วันศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 “อาภรณ์แห่งการตักวา” โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
“อาภรณ์แห่งการตักวา”
โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน