คุตบะห์ วันศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2563 “การแสวงหาริสกีในช่วงที่เกิดฟิตนะห์” โดย อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

คุตบะห์ วันศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2563
“การแสวงหาริสกีในช่วงที่เกิดฟิตนะห์”
โดย อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม