คุตบะห์ วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 “มูลเหตุแห่งริสกี” อ.มู่ญาฮิด พุ่มประดิษฐ์

คุตบะห์ วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
“มูลเหตุแห่งริสกี”
อ.มู่ญาฮิด พุ่มประดิษฐ์