คุตบะห์ วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 “การแสดงความรักต่อท่านนบี” อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
“การแสดงความรักต่อท่านนบี”
อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน