คุตบะห์ วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 “สิ่งที่มุสลิมควรปฏิบัติเมื่อเกิดฟิตนะห์” อ.ฮัซซาน แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
“สิ่งที่มุสลิมควรปฏิบัติเมื่อเกิดฟิตนะห์”
อ.ฮัซซาน แดงโกเมน