คุตบะห์ วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 “สิ่งที่อุมมะฮฺอิสลามจะขาดไม่ได้” | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

คุตบะห์ วันศุกร์ 25 กันยายน 2563
“สิ่งที่อุมมะฮฺอิสลามจะขาดไม่ได้”
อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน