ละหมาดวันอีดิลอัฎฮาประจำปี ฮ.ศ. 1441 ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิดดาริสสลาม
จะทำการละหมาดวันอีดิลอัฎฮาประจำปี ฮ.ศ. 1441
ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลา 6.30 น.
ที่มัสยิดดาริสสลาม หัวหมาก กทม.
และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมละหมาดตามมาตรการเดียวกับ
การละหมาดในวันศุกร์
จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดเตรียมความพร้อมก่อนเวลาละหมาดเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์
อินชาอัลลอฮฺ
รายละเอียดมาตรการดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด ใช้เจลล้างมือก่อนเข้ามัสยิดและลงทะเบียน
2. ให้เว้นระยะห่างระหว่างอยู่ในอาคารมัสยิดและบริเวณโดยรอบ
3.ให้ใช้ผ้าปูละหมาดส่วนตัว โดยนำมาจากบ้าน
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด
5.หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาด