“บัญญัติเรื่องการสั่งใช้ให้ทำความดี ห้ามปรามความชั่ว” โดย อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

“บัญญัติเรื่องการสั่งใช้ให้ทำความดี ห้ามปรามความชั่ว”
โดย อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม