การแพทย์แผนนบี الطب النبوى ตอนที่ 9 การรักษาโรคท้องมาร การดื่มนมอูฐและฉี่อูฐ

การแพทย์แผนนบี الطب النبوى

ตอนที่ 9 การรักษาโรคท้องมาร การดื่มนมอูฐและฉี่อูฐ
โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน