การแพทย์แผนนบี الطب النبوى ตอนที่ 7 การรักษาอาการปวดท้อง ลำไส้และกระเพาะอาหารผิดปกติ

การแพทย์แผนนบี الطب النبوى

ตอนที่ 7 การรักษาอาการปวดท้อง ลำไส้และกระเพาะอาหารผิดปกติ
โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน