การแพทย์แผนนบี الطب النبوى ตอนที่ 5 การรักษาโรคท้องอืด อาหารไม่ย่อย และแนวทางการกิน/ดื่ม ที่ถูกต้อง

การแพทย์แผนนบี الطب النبوى

ตอนที่ 5 การรักษาโรคท้องอืด อาหารไม่ย่อย และแนวทางการกิน/ดื่ม ที่ถูกต้อง
โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน