การแพทย์แผนนบี الطب النبوى ตอนที่ 2 “แนวทางทางการแพทย์ในโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคในจิตใจและโรคทางร่างกาย” โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

การแพทย์แผนนบี ( الطب النبوى )
ตอนที่ 2 แนวทางทางการแพทย์ในโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคในจิตใจและโรคทางร่างกาย

โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน