การแพทย์แผนนบี الطب النبوى ตอนที่ 1 เรื่อง “การจำแนกประเภทของโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย” โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

การแพทย์แผนนบี ( الطب النبوى )
ตอนที่ 1 เรื่อง “การจำแนกประเภทของโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย”

โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน