ดาริสสลามสัมพันธ์ 62 | ฮ.ศ. 1441

เชิญท่านร่วมงาน
“ดาริสสลามสัมพันธ์ 62/1441” วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ มัสยิดดาริสสลาม ศรีนครินทร์ เพื่อหารายได้ในการเผยแพร่อิสลามและกิจการมัสยิด
ฟังการเสวนาธรรมทางวิชาการและการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับโดยนักเรียนระดับซานาวีย์และร่วมดื่มน้ำชา
และหาซื้ออาหาร เครื่องดื่มและหนังสือทางวิชาการ

ฟังการเสวนาธรรมเรื่อง “เรียนจริง รู้จริง และทำจริง คือสิ่งที่อิสลามใช้”
โดย อ.อิสหาก พงษ์มณี, อ.คอลิด ปานตระกูล, อ.ดาวูด รอมาน,
อ.อัฟฎ็อลุดดีน บินกอเซ็ม

ฟังรายการ “ขุดคุ้ยลุยประเด็นเด่นสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง”
โดย อ.อิมรอน ขวดบา, อ.นาอีม บุญมาเลิศ