“ชีวประวัติท่านนบีในช่วงแรกของชีวิต” โดย อ.มุนีร มูฮัมหมัด

“ชีวประวัติท่านนบีในช่วงแรกของชีวิต” โดย อ.มุนีร มูฮัมหมัด

เอกสารประกอบการบรรยาย : https://tinyurl.com/yykoybo7