บทเรียนอันล้ำค่าในเดือนรอมฎอน | 22/01/2566 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน ณ มัสยิดอ้าซาซุ้ลอิสลาม คลอง 24 | งานอ้าซาซุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 17