เสวนาธรรม | แบบอย่างจากชาวสลัฟกับการปฏิบัติอาม้าลในช่วง 10 วัน สุดท้ายของรอมฎอน

เสวนาธรรม | แบบอย่างจากชาวสลัฟกับการปฏิบัติอาม้าลในช่วง 10 วัน สุดท้ายของรอมฎอน |
อ.มุบาร็อก แดงโกเมน
อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา
อ.ญาบิร ผู้มีสุข
อ.ฮัซซาน แดงโกเมน
24 เมษายน 2565