ฟิกฮุศศิยาม จากหนังสือ ชัรฮุ้ลมุมติอฺ ชัยคฺอุษัยมีน รอฮีมะฮุ้ลลอฮฺ EP.5 | การตั้งเจตนาในการถือศีลอดซุนนะห์ | อ.ญาบิร ผู้มีสุข