ฟิกฮ์มุอามะลาต เรื่อง : การกู้ยืม(القرض) | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

ฟิกฮ์มุอามะลาต เรื่อง : การกู้ยืม(القرض) | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน