ความรู้ศาสนาต้องดูว่าเอามาจากใคร? | งานอัรเราะห์มานสัมพันธ์ ชะไว 2564

ความรู้ศาสนาต้องดูว่าเอามาจากใคร? | งานอัรเราะห์มานสัมพันธ์ ชะไว 2564

อภิปรายโดย
************
อ.อิสฮาก พงษ์มณี
อ.อิบรอฮีม ปุยเจริญ
อ.คอลิด ปานตระกูล
ดำเนินการอภิปรายโดย
**********************
อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม