กฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องความยากลำบากจะนำมาซึ่งความสะดวกง่ายดาย | อ.ดาวูด รอมาน

กฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องความยากลำบากจะนำมาซึ่งความสะดวกง่ายดาย | อ.ดาวูด รอมาน