[05/5/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 18✨ อายะห์ 111-118 จบซูเราะห์ โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 18

อายะห์ 111-118 จบซูเราะห์
อิหม่าม อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน