[04/5/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 17✨ โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 17✨ โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน