[04/5/2564]พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ | “อัลมุตะกับบิร” โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ | “อัลมุตะกับบิร” โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน