[03/5/2564]★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 16✨ อายะห์ที่ โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 16✨ อายะห์ที่ โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน