[02/5/2564]★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 15✨ อายะห์ที่ 75 โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 15✨ อายะห์ที่ 75 โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน