[30/4/2564]ฮุก่มของคำพูดที่อยู่ในรูปของการจัดให้สิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺ | อ.อาบีดีณ โยธาสมุทร

ฮุก่มของคำพูดที่อยู่ในรูปของการจัดให้สิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺ | อ.อาบีดีณ โยธาสมุทร