[28/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 11✨ อายะห์ที่ 50 กำเนิดนบี อีซา(ต่อ) | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 11✨ อายะห์ที่ 50 กำเนิดนบี อีซา(ต่อ) | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน