[27/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 11✨ อายะห์ที่ 50 กำเนิดท่านนบีอีซาต่อ | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 11✨ อายะห์ที่ 50 กำเนิดท่านนบีอีซาต่อ | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน