[26/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 10 ✨อายะห์ที่ 50 กำเนิดนบีอีซา | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 10 ✨อายะห์ที่ 50 กำเนิดนบีอีซา| อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน