[24/4/2564]★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 9 ✨ อายะห์ที่ 50 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 9 ✨ อายะห์ที่ 50 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน