[24/4/2564]พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ “อัลกอดิร” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ “อัลกอดิร” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน