[23/4/2564]★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่8✨ อายะห์ที่ 39 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่8✨ อายะห์ที่ 39 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน