[22/4/2564]★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่7✨ อายะห์ที่ 28 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

★ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่7✨ อายะห์ที่ 28 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน