[22/4/2564]พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ “อัลมุญีบ” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ “อัลมุญีบ” | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน