[21/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่6✨ อายะห์ที่ 23 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่6✨ อายะห์ที่ 23 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน