[20/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่5✨ อายะห์ที่ 20 -25 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่5✨ อายะห์ที่ 20 -25 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน