[20/4/2564]★กลุ่มแนวคิดต่างๆ★ กลุ่มชีอะฮ์ ตอนที่ 2 (แนวคิดและแขนงต่างๆของชีอะฮ์) | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

★กลุ่มแนวคิดต่างๆ★ กลุ่มชีอะฮ์ ตอนที่ 2 (แนวคิดและแขนงต่างๆของชีอะฮ์) | อ.มุบาร็อก แดงโกเมน