[18/4/2564]วิชาฟิร็อก ★กลุ่มแนวคิดต่างๆ★ กลุ่มชีอะฮ์ ตอนที่ 1(กำเนิดชีอะฮ์) โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

วิชาฟิร็อก ★กลุ่มแนวคิดต่างๆ★ กลุ่มชีอะฮ์ ตอนที่ 1(กำเนิดชีอะฮ์) โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน