[18/4/2564]ตัฟซีร ซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่4 อายะห์ที่ 17 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีร ซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่4✨ อายะห์ที่ 17 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน